Náš tým

Náš tým
MUDr. Adam Šafra
MUDr. Adam Šafra
vedoucí lékař
doc. MUDr. Petr Budera Ph.D.
doc. MUDr. Petr Budera Ph.D.
lékař
MUDr. Veronika Šafrová
MUDr. Veronika Šafrová
lékař
Adéla Šťastná
Adéla Šťastná
sestra
Andrea Votíková
Andrea Votíková
sestra
Adresa
Adresa
Dukelská 1519, 290 01, Poděbrady